انواع رنگ آمبره

 آمبره نوعی متود از رنگ مو است که در آن