زمان خدمت

از 120دقیقه

نوع خدمت

اکستنشن-مژه

جدول قیمت خدمت

اکستنشن موقت مژه
150,000 تومان

نمونه خدمت