زمان خدمت

از 90دقیقه / بسته به اندازه و حجم مو

نوع خدمت

شینیون-ویژه (پروتز موی اضافه)

جدول قیمت خدمت

موی عادی
150,000 تومان
موی بلند
200,000 تومان

نمونه خدمت