زمان خدمت

از 90دقیقه / بسته به اندازه و حجم مو

نوع خدمت

شینیون-وی آی پی (خطی و کاغذی)

جدول قیمت خدمت

قیمت پایه
300,000 تومان

نمونه خدمت