زمان خدمت

از 90دقیقه / بسته به اندازه و حجم مو

نوع خدمت

شینیون-معمولی

جدول قیمت خدمت

قیمت پایه
85,000 تومان

نمونه خدمت