زمان خدمت

از 40دقیقه

نوع خدمت

میکاپ-ویژه (کانتورینگ و هایلایتر)

جدول قیمت خدمت

قیمت پایه
200,000 تومان

نمونه خدمت