زمان خدمت

از 45دقیقه / بسته به اندازه مو

توضیحات خدمت

انواع مدل های ژورنالی و ترکیبی با استفاده از قیچی های پیتاژ

نوع خدمت

کوتاهی مو- Haircut-ویژه ( پیتاژ و سشوار)

جدول قیمت خدمت

قیمت پایه
65,000 تومان

نمونه خدمت