خدمات مو

Home/خدمات مو

احیای مو

استفاده از مواد نانوکراتینه به هزینه هر‌سایز 400/000 تومان می‌افزاید

By |2020-05-08T21:25:04+00:00مارس 9th, 2020|دیدگاه‌ها برای احیای مو بسته هستند

اکستنشن

با استفاده از چسب کراتین و رینگ به همراه یک

By |2020-05-08T21:31:51+00:00مارس 9th, 2020|دیدگاه‌ها برای اکستنشن بسته هستند

فر مو

By |2020-03-28T20:03:03+00:00مارس 9th, 2020|دیدگاه‌ها برای فر مو بسته هستند

فر مو

By |2020-03-28T20:02:23+00:00مارس 9th, 2020|دیدگاه‌ها برای فر مو بسته هستند

رنگ مو

By |2020-05-08T20:06:58+00:00مارس 9th, 2020|دیدگاه‌ها برای رنگ مو بسته هستند